FÄLTSKJUTNING

FÄLTSKJUTNING


I Ljungbyheds Pistolklubb finns en särskilt ingående fältskyttesektion,

för att motsvara den träning som krävs för denna typ av skytte.

Skyttet inom fältskjutningssektionen är på varierande avstånd, olika skjutställningar och mot olika mål; godkända enligt Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok.

Utöver skytteträning ingår även såväl fysisk som mental träning.

Den fysiska träningen syftar till att förbättra grundkonditionen för att möta de fysiska påfrestningar som fältskytte (och även springskytte) innebär.

Den mentala träningen är generell för allt skytte.

För aktivt deltagande inom klubbens fältskyttesektion kan friskvårdsbidrag användas.