HISTORIA

Historia

På uppdrag av ett antal skytteintresserade personer, vilka önskade att en civil pistolskytteförening skulle bildas i Ljungbyhed, utfärdade Otto Wallkvist, Spången, en kallelse till möte. Det kom 13 skytteentusiaster till mötet måndagen den 23 oktober 1944, där man tillsammans beslöt bilda en civil pistol- skytteförening som skulle kallas Ljungbyheds pistolklubb. Man röstade fram en styrelse och till Ljungbyheds pistolklubbs första ordförande valdes landfiskalen Einar Tydén. Man beslöt att personer under 21 år inte skulle beviljas medlemskap samt om en inträdesavgift av 10:- och en årsavgift av 5:-.

För att kunna köpa vapen gav man styrelsen i uppdrag om att ansöka om ett "amorteringslån" i Riseberga Sparbank. När sedan lånet blev beviljat, införskaffade man tre Walterpistoler med instickspipor samt 5 000 "skott" och startade den verksamhet som idag bedrivs av skytteentusiaster i Ljungbyheds Pistolklubb.


Precisionsskjutning

Precisionsskjutning är en mycket vanlig skjutform och är det man börjar sitt skytte med. Vapnet till en början en pistol eller revolver i kaliber .22 men för många kompletteras det sedan ofta med ett eller flera i grövre kalibrar En tävling i precision består vanligtvis av en provserie och därefter av 7 serier med 5 skott mot en tioringad precisionstavla på 25 meter under en tid av 5 min/serie. Även tävlingar med 6 och 10 serier förekommer, men 1 + 7 serier är det vanligaste.

Precisionsskjutning är grunden för allt skytte.

Sportpistol

Sportpistol skjuts med vapen i kaliber .22. Målet är en precisionstavla på 25 m. Men till skillnad från de övriga grenarna skjuter man också på en snabbskjutningstavla. Tävlingen börjar med 6 seriers precisionsskjutning. Sedan byter man till snabbskjutningstavlan och skjuter ytterligare 6 serier. Snabbskjutningen går till så att tavlan är borta i 7 sekunder för att sedan komma fram i 3 sekunder, då ska skytten lyfta pistolen, sikta och krama av skottet. Detta upprepas 5 gånger per serie. Man skjuter alltså 30 skott precision och sedan 30 skott snabbskjutning, som räknas samman och blir slutresultatet. En provserie föregår både precisonsserierna och snabbskjutningsserierna.


Grovpistol

Genomför identiskt som Sportpistol men ded vapen av grövre kaliber, därav namnet, kaliber .30 och grövre.


Standardpistol

Standardpistol skjuts med vapen i kaliber .22. Målet en snabbskjutningstavla på 25 meter. Tävlingen är uppdelad i 12 serier om 5 skott per serie.

De 4 första serierna har en skjuttid på 150 s per serie, därefter 4 serier på 20 s per serie och avslutningsvis 4 serier på 10 s per serie. Tävlingen inleds med en provserie på 150 s.


Snabbpistol

Snabbpistol skjuts med vapen i kaliber .22, Målen är 5 snabbskjutningstavlor på 25 meter. Tävlingen skjuts i två omgångar, totalt 12 serier om 5 skott per serie.
Skytten ska skjuta 1 skott per tavla under varje visning. De 2 första serierna visas de 5 tavlorna samtidigt i 8 sekunder, nästa 2 serier i 6 sekunder och de 2 sista serierna under 4 sekunder. Detta upprepas sedan ytterligare en gång. På 8, 6 respektive 4 sekunder ska skytten alltså hinna med att lyfta sitt vapen skjuta ett skott
mot första snabbskjutningstavlan, flytta riktningen till nästa tavla och skjuta ett skott på den, flytta till nästa tavla och skjuta ett skott där och så vidare till att samtliga tavlor vänds bort efter en sammanlagd skjuttid på 8, 6 och 4 sekunder.


Fripistol

Vapnet är en speciell pistol som kallas för "fripistol" (får nästan se ut hur som helst) i kaliber .22 och som man laddar ett skott i taget. Målet en 10 ringad precisionstavla, avstånd 50 meter. Total skjuttid är 2 timmar inklusive provskott. En tävling omfattar 60 skott.


Fältskjutning

I fältskjutning skjuter man med vapen från kaliber .22 och grövre. På varje station laddar man vapnet med 6 patroner som man skjuter.

Målen är i varierande storlek, färg och utseende, på olika avstånd och kan vara såväl fasta som fram- och bortsvängande samt rörliga. Tiderna för målen varierar och på samma station kan tider då man kan skjuta på de olika målen också variera. På vissa stationer skjuter man med stödhand och på andra stationer utan stödhand, man ska ibland börja med vapnet i en vinkel som inte får överstiga 45 grader från marken vid skjutningens början och ibland får vapnet vara lyft och riktat. Även andra ställningar än stående förekommer.

En fältskyttetävling omfattar normalt 8 stationer, men 10 stationer förekommer också. Skjuttiderna varierar från 9-20 s per station. Stationerna ligger utefter en bana i terrängen där man bär sitt vapen oladdat i hölster mellan stationerna.

En fältskyttetävling tar normalt 1,5 till 2 timmar. Anhöriga och andra kan följa med patrullen och på så sätt följa tävlingen på nära håll. Innan man deltar i sin första fältskjutning är det rekommenderat att man följer med som åskådare en gång innan.