NYBÖRJARSKYTTE


Pistolskytte - sport och fritidsnöje!

Pistolskytte är en spännande sport och fritidssysselsättning som kan utövas på lika villkor för man och kvinna, ung som gammal.

 

Dels handlar det om att tävla med andra och med sig själv, men också om att umgås med kamrater som har samma intresse.

Skyttarna är indelade i olika klasser allt efter ålder och skjutskicklighet så alla tävlar på lika villkor och mot jämbördiga.

 

Nybörjarskytte inom Ljungbyheds Pistolklubb

 

Nybörjarskyttet inleds normalt med ett tillfälle då du provar på att skjuta och då kommande utbildning presenteras. Kostnad 100 kr.

Du legitimerar dig vid detta tillfälle.

 

Nybörjarskyttet består av en praktisk del med cirka 4 veckors utbildning med två tillfällen i veckan, cirka 120 minuter per tillfälle.
Under dessa veckor skjuter du kraven för pistolskyttemärket i brons. Kostnad 50 kr per tillfälle.

 

Nybörjarskyttet består också av teoretisk del, för pistolskyttekortet.

En del av skjuttillfällena under de fyra veckorna kompletteras därför med teoretisk utbildning.

Kostnad 500 kr som erläggs vid första utbildningstillfället.

 

I samband med anmälan till nybörjarskyttet beställer du utdrag ur polisens belastningsregister och lämnar det oöppnat till utbildningsledaren.
Du får tillbaka ditt utdrag direkt efter att det har kontrollerats. Detta utdrag ligger också till grund för medlemskap.

 

När du uppnått fordringarna för pistolskyttemärket i brons och den praktiska och teoretiska utbildning är genomförd så avslutas utbildningen med ett teoretiskt prov
för pistolskyttekortet. I kursavgiften (500 kr) för nybörjarskyttet ingår kurslitteratur, enklare fika vid de teoretiska utbildningstillfällena, pistolskyttemärket i brons, prägling av pistolskyttekort samt teoretiskt prov samt, vid behov, ett omprov.

Efter godkänt teoretiskt prov är nu klubbens ordinarie träningstider öppna för dig: tisdagar (sommartid) kl. 17.30 samt lördagar (hela året) kl. 9.30.

Kostnad är 50 kr för en ask ammunition, kaliber .22 och lån av ett vapen.


Efter godkänt prov för pistolskyttekort kan du nu även delta i såväl klubbens tävlingar som tävlingar i andra klubbar.

Lägsta ålder för krutskytte är normalt 15 år. Är du inte myndig så ska målsman medfölja vid första tillfället och legitimera sig.
Möjlighet till licens för krutvapen är normalt 18 år.

Är du yngre än 15 år hänvisar vi till klubbens mycket aktiva luftpistolskyttesektion: luftskytteansvarig@ljungbyhedspistolklubb.se

 

 /Carsten Flensburg

 Ansvarig för nybörjarskyttet
utbildningsansvarig@ljungbyhedspistolklubb.se

 

Är du intresserad av att börja skjuta pistol för Ljungbyheds Pistolklubb?

 

Då börjar du med att fylla i en intresseanmälan,

så kommer klubben att svara dig med närmare instruktioner på hur du går till väga och när du kan komma på besök och provskjuta.

 

Är du inte i fas med våra nybörjarkurser så är du givetvis välkommen ner till oss ändå.

Dock får du vara beredd på att vi inte alltid har någon som kan vara dig behjälplig som handledare.