ALLMÄNT

Tid för organiserad träning:

Tisdag (enbart sommartid) kl. 18.00

Lördag kl. 10.00

Tid för vapenutlåning/köp av ammunition: 

Tisdag kl. 17.30 - 17.50

Lördag kl. 9.30 - 9.50 

Arbetslördagar:

Första lördagen alla månader kl. 11.30-13.00 undantag november pga. tävling, då andra lördagen.

Aktiva medlemmar minst 4ggr/år

Skjuttider

Kaliber .22:

Måndag - Torsdag kl. 9.00-21.00

Fredag kl. 9.00 - 19.00

Lördag - Söndag 09.00 - 18.00


Grövre kaliber:

Måndag - Fredag 10.00 - 18.00

Lördag - Söndag 10.00 - 15.00


Medlemsavgifter för 2019:

Upp till 25 år                  300:-

25 år och äldre             1000:-

Familj                            1400:-

Dubbelansluten             740:-

Passiv medlem              100:-

 

 I avgiften för familj ingår alla i samma familj som är skrivna på samma adress och barnen får inte vara över 19 år.Medlemsavgifter för 2020:

Aktiv vuxen                 1000:-

T.o.m 21 år                      300:-

Heltidsstuderande        300:-

Dubbelansluten             740:-

Passiv medlem               150:-


Bankgiro: 5290-1329

Swish: 123 389 66 85

Gräsroten

Glöm inte bort - ditt spel hos Svenska Spel kan ge klubben poäng, som omvandlas till
pengar från Gräsroten.