ALLMÄNT

Tid för organiserad träning:

Tisdag (enbart sommartid) kl. 18.00

Lördag kl. 10.00

Tid för vapenutlåning/köp av ammunition: 

Tisdag kl. 17.30 - 17.50

Lördag kl. 9.30 - 9.50 

Arbetslördagar:

Första lördagen alla månader kl. 11.30-13.00 undantag november pga. tävling, då andra lördagen.

Aktiva medlemmar minst 4ggr/år

Gräsroten

Glöm inte bort - ditt spel hos Svenska Spel kan ge klubben poäng, som omvandlas till
pengar från Gräsroten.


Bankgiro: 5290-1329

Swish: 123 389 66 85

 

Medlemsavgifter för 2019:

Upp till 25 år              300:-

25 år och äldre         1000:-

Familj                       1400:-

Passiv medlem          100:-

 

 

I avgiften för familj ingår alla i samma familj som är skrivna på samma adress och barnen får inte vara över 19 år.