ALLMÄNT

Tid för organiserad träning:

Tisdag kl. 18.00 (Sommartid)

Lördag kl. 10.00

Tid för vapenutlåning/köp av ammunition: 

Tisdag kl. 17.30-17.50 (Sommartid)

Lördag kl. 9.30 - 9.50 

Arbetslördagar:

Första lördagen alla månader kl. 11.30-13.00

Aktiva medlemmar minst 4ggr/år

Skjuttider

Kaliber .22:

Måndag - Torsdag kl. 9.00-21.00

Fredag kl. 9.00 - 19.00

Lördag - Söndag 09.00 - 18.00


Grövre kaliber:

Måndag - Fredag 10.00 - 18.00

Lördag - Söndag 10.00 - 15.00

Medlemsavgifter för 2021:

Aktiv vuxen                                      1000:-

T.o.m det år man fyller 21 år            300:-

Heltidsstuderande                             300:-

Dubbelansluten                                  500:-

Passiv medlem                                   150:-

Aktiv inom fältskyttesektionen     

(friskvårdsbidrag kan användas)           1500:-


Bankgiro: 5290-1329

Swish: 123 389 66 85

Gräsroten

Glöm inte bort - ditt spel hos Svenska Spel kan ge klubben poäng, som omvandlas till
pengar från Gräsroten.