KOMMANDE


2 maj - 7 juni 2020

v.19 - v.38 2020

4 maj - 12 juli 2020

VIKTIGT!


Kristianstadskretsen har i samråd med representanter för Malmökretsen beslutat att till och med 21 juni ställa in/senarelägga samtliga tävlingar i M- och L-kretsens Tävlingsprogram – såväl kretstävlingar, nationella tävlingar som landsdelsmästerskap. 


Beslutet är en följd av den allmänna smittspridningen av coronavirus och är i linje med beslut tagna av Svenska Pistolskytteförbundet enl deras beslut 2020-03-31. 


Vi kommer noggrant följa utvecklingen av pandemin och tar den 26 maj ett nytt beslut angående den fortsatta tävlingsverksamheten. Inbetalda startavgifter till de inställda tävlingarna kommer naturligtvis att återbetalas. 


Även utbildningsdagen i L-krets den 25 april senareläggs.


Vi får ännu en gång beklaga den uppkomna situationen och hoppas att vår verksamhet så snart som möjligt kan återgå till det normala.


 

MVH

Kristianstads Pistolskyttekrets

Sven Olof Sandberg